Saamenkieliset joululaulut 2022 Oulun tuomiokirkossa

Juonto: Erva Niittyvuopio, Sara Keränen

Esilaulu: Annukka Hirvasvuopio-Laiti, Aimo Aikio (Jevidá Ánn Áimu)

Kanttori: Raimo Paaso

Jouluhartaus: Piispa Jukka Keskitalo

Laulettavat laulut:

Pohjoissaame

Sylvia juovlalávlla – Sylvian joululaulu

Mu váibmu vádjol doppe , NOK 371

Almmi riika mu fátmmis – Taivas sylissäsi

Inarinsaame

Säämi juovlah – Lapin joulu

Juovlâmuorâ čiŋâttum lii – Joulupuu on rakennettu

Tijme vittâ čuojai – Kello löi jo viisi

Koltansaame

Rosttovinn, prää’zneǩinn – Jouluyö, juhlayö

Suõi’niâ’lnn žee’vti da jie’rji – Heinillä härkien kaukalon

Ceeʒʒaž jooultue’lää – Varpunen jouluaamuna

Máilmmi mánát dárbbašit du veahkki!

Buot mánáin galggašii leat vejolašvuohta buorre ja dorvvolaš mánnávuhtii. Menddo máŋga máná báhcet goittotge geafivuođa, olggušteame ja vealaheame dihte divššu, biepmu ja dorvvu haga. Maiddai skuvlavázzin báhcá mánáide niehkun mii ii ollašuva: badjel 260 miljovnna máná máilmmis eai beasa vel otnege skuvlii.

Du vehkiin mii fállat ovddidanriikkaid buot heajumus sajádaga mánáide skuvlejumi, dearvvasvuođadivššu ja dorvvu. Mii buoridit earenoamážit nieiddaid, lámesolbmuid ja vealahuvvon unnitlohkui gullevaš mánáid sajádaga.

Atte dan jagi buot buoremus juovlaskeaŋka. Du skeaŋka sáhttá nuppástahttit máná eallima. Veahket dal.

Maailman lapset tarvitsevat apuasi! Anna tänä vuonna joululahja, jolla on merkitystä.

Kaikilla lapsilla pitäisi olla mahdollisuus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. Liian moni lapsi jää kuitenkin köyhyyden ja syrjinnän takia ilman tarvitsemaansa hoivaa, ravintoa ja turvaa. Myös koulunkäynti jää yhä monille lapsille vain haaveeksi: yli 260 miljoonaa lasta maailmassa ei vieläkään pääse kouluun.

Sinun tuellasi tarjoamme kehitysmaiden kaikkein heikoimmassa asemassa oleville lapsille koulutusta, terveydenhoitoa ja turvaa. Parannamme erityisesti tyttöjen, vammaisten ja syrjittyihin vähemmistöihin kuuluvien lasten asemaa.

Anna tänä vuonna paras mahdollinen joululahja. Lahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Auta nyt.

Lahjoituskohde: Suomen lähetysseura