Turun lucia hartaus Turun tuomiokirkossa; Åbo luciaandakt i Åbo domkyrka

Tillfället arrangeras i samarbete med Folkhälsan i Åboland.

Organist: William Häggblom

Liturg: Benjamin Häggblom

Åbo svenska församlings barnkör medverkar (dir. Sofia Liljeström).

Lucia Janina Karrento med följe medverkar.

Psalmer:

34

32